Spletne učilnice si lahko predstavljamo kot spletno obliko fizične učilnice. V njej najdemo torej vse sestavine kot v njeni fizični različici, le da so vse v spletni obliki. Tako spletno učilnico ureja tutor (učitelj), vanjo povabi udeležence (dijaki, študenti), postavi vire (datoteke, povezave) in aktivnosti (forum, pogovor, naloga,…) in spremlja dogajanje (administracija, ocenjevanje, vodenje).

Delo udeleženca v spletni učilnici:

Delo učitelja v spletni učilnici (tistega, ki je zadolžen za urejanje)