Šolske spletne strani nudijo osnovne informacije o možnostih izobraževanja na našem centru. Spletne strani sestojijo iz naslednjih portalov:
* Osnovni portal centra
* Višja strokovna šola
* Tehniška gimnazija in zdravstvena šola
* Srednja elektrotehniška in računalniška šola
* Strojna, prometna in lesarska šola
* Biotehniška šola
* Srednja ekonomska in trgovska šola
* Medpodjetniški izobraževalni center
* Dijaški dom
* Knjižnica
* Matura
* Munus 2
* MESA
* IBO

 

Vsebine urejajo uredniki spletnih strani. Članke lahko prispevajo vsi učitelji, dijaki in študenti. Uredniki poskrbijo za njihovo objavo.

Najpogostejša opravila:

  • objava članka
  • nalaganje slik v galerije
  • ažuriranje vsebin strani portalov