= Opis osnovnih funkcij

Standardni telefon Cisco SPA502G, ki ga uporabljajo vsi razen v tajništvih.

Spa502g

Oštevilčeni predmeti so razloženi v nadaljevanju:

(1) slušalka Dvigni za odgovor na klic ali za vzpostavljanje le tega

(2) indikator za čakajoči klic Sveti rdeče, ko imaš novo sporočilo. Utripa rdeče pri prihajajočem klicu ali ko se telefon posodablja.

(3) LCD zaslon Prikazuje datum in čas, naziv telefonskega mesta, povezave in funkcije tipk.

(4) funkcijski gumbi upravljanje menijev na LCD zaslonu

(5) gumb za navigacijo s pritiskom na puščico se premikamo po meniju na LCD zaslonu.

(6) številčnica te gumbe lahko nastavimo glede na naše potrebe in zahteve kot so hitro klicanje, odgovor na klic ali nadzor povezave.

(7) gumb za sporočila preveri ali je storitev omogočena s strani administratorja

(8) gumb za nastavitve s tem gumbom odpremo meni za nastavitve telefona.

(9) gumb za utišanje s pritiskom na ta gumb izklopimo mikrofon na slušalki

(10) gumb za slušalke s pritiskom na gumb vključimo oziroma izključimo naglavne slušalke. Ko je set vključen gumb gori zeleno.

(11) gumb za zvočnik s pritiskom na gumb vključimo oziroma izključimo zvočnik. Ko je zvočnik vključen gumb gori zeleno.

(12) gumb zadrži pritisni gumb, če želiš postaviti trenutni pogovor na čakanje

(13) gumb za glasnost s pritiskom na + ali – povečamo oziroma zmanjšamo glasnost v slušalki ali na zvočniku, ko slušalka ni odložena, ko je slušalka odložena pa nastavljamo glasnost zvonenja

Barvne kode tipk:
* Zeleno: stanje aktivnosti
* Rdeče: linija je aktivna oziroma v uporabi
* Utripa rdeče: linija na čakanju
* Oranžno: linija ni registrirana (telefon je aktiven, vendar se ne more registrirati v centralo)