Zato, da lahko na najbolj enostaven način uporabljate svoj Raspberry Pi, je priporočljivo nastaviti sledeče:

  • nastaviti dostop do Eduroam-a
  • nastaviti dhcp strežnik na omrežnem vmesniku za fizično omrežje

Na ta način lahko do svojega Raspberry Pi-ja dostopate z uporabo protokola ssh bodisi preko eduroama ali pa tako, da se fizično povežete na Raspberry Pi s kablom.

Najprej zaženite Raspberry Pi in aktivirajte ssh strežnik (v terminalu vpišete sudo raspi-config in v meniju Interfacing option pod 2 omogočite ssh).

Nastavitev dhcp strežnika

Odprite datoteko /boot/cmdline.txt in dodajte net.ifnames=0 nekje na konec vrstice. S tem boste o.s. prepričali, da uporablja klasična imena za poimenovanje omrežnih vmesnikov – torej eth0.

Nastavite statični naslov za omrežni vmesnik eth0. Na ta način boste do Raspberry Pi-ja dostopali tako, da boste z omrežnim kablom povezali dva računalnika, pognali ssh odjemalec (npr. Putty) in kot naslov vpisali 192.168.2.1. V datoteko /etc/dhcpcd.conf dodate vrstice

interface eth0
static ip_address=192.168.2.1/24
static domain_name_servers=193.2.1.66

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Namestite dnsmasq z sudo apt-get install dnsmasq in dodajte vrstico, ki določi delovanje dhcp strežnika.

sudo apt-get install dnsmasq
sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf_orig
sudo nano /etc/dnsmasq.conf

vpišemo vrstici
interface=eth0
dhcp-range=192.168.2.2,192.168.2.100,255.255.255.0,12h

in aktiviramo servis z sudo service dnsmasq restart. Še bolje – zaženemo Raspberry Pi na novo.

Nastavitev Eduroam-a

Iz naslova http://cat.eduroam.org prenesemo skripto za linux za lastno organizacijo. Za ŠC Nova Gorica je to skripta https://cat.eduroam.org/user/API.php?action=downloadInstaller&lang=sl&id=linux&profile=2936

Skripto prenesemo k sebi, dodelimo pravice poganjanja in zaženemo

chmod a+x eduroam-linux-ScNG.sh
./eduroam-linux-ScNG.sh

Program bo vprašal po uporabniškem imenu in geslu. Rezultat programa je generirana datoteka .cat_installer/cat_installer.conf

Vsebino datoteke dodamo vsebini datoteke /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Ponovni zagon sistema …