Uporabniki na Šolskem centru uporabljajo za službeno komunikacijo poštni strežnik Exchange.

Oblika poštnega računa je sestavljena v obliki: ime.priimek@scng.si. Izjeme se pojavljajo v primerih, ko ima oseba dva priimka.

Za prijavo se uporablja:

  • Uporabniško ime, ki je sestavljeno iz imena in prve črke priimka, v primeru podvajanja uporabniških imen se lahko izjemoma uporabi več črk priimka
  • Geslo, ki mora biti dolgo najmanj sedem znakov in vsebovati znake iz vsaj treh znakovnih skupin (male črke, velike črke, števila, ostali znaki…). Geslo ne sme vsebovati uporabniškega imena.

Menjava gesla je možna preko portala exchange.scng.si

sprememba_gesla